Pannónia Szíve-Bicske Helyi Közösség Akciócsoport (HACS)

Kedvezményezett neve: Összefogás Bicskéért Egyesület

A projekt címe: Batthyány Kázmér – Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia

A projekt azonosítószáma: TOP-7.1.1-16-2017-00106

A szerződött támogatás összege: 37 500 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.09.06.

A projekt tartalmának bemutatása:

A HACS 2016. május 31-én alakult meg 12 taggal civil, vállalkozói és közszférából. A Közösség célja, hogy olyan fejlesztéseket valósítson meg Bicskén, melyek a helyi közösség fejlesztését, a helyi társadalom kohézióját, és a településen felmerülő problémák közösségi alapú megoldását szolgálják.

Ennek alapja a „Batthyány Kázmér Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia”- (HKFS), amelyet széleskörű partnerség keretében, valamint a lakosság aktív bevonásával dolgoztunk ki annak érdekében, hogy a helyi társadalom szükségletei, elvárásai és elképzelései minél nagyobb mértékben beépülhessenek.

A HKFS azonosítja a fő problémákat, ezekre építve kijelöli a célokat, valamint meghatározza a célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat.
TOP CLLD pályázati konstrukció keretében a HKFS megvalósítására 250 millió forintot nyert a Közösség, a munkaszervezeti feladatokat az Összefogás Bicskéért Egyesület látja el.

HACS szervezet – konzorciumi formában:

KÖZSZFÉRA:

 • Bicske Város Önkormányzata (a konzorcium vezetője)
 • Bicske Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
 • Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár
 • Bicskei Gazdasági Szervezet

CIVIL SZFÉRA:

 • Összefogás Bicskéért Egyesület (munkaszervezet)
 • Mentsvár Alapítvány (Konzorcium vezetőségi tag)
 • Bicskei Római Katolikus Egyházközség
 • Bicskei Református Egyházközség
 • Bicskei Művelődési Közalapítvány

ÜZLETI SZFÉRA:

 • Ferenczi-Konrád Krisztina egyéni vállalkozó (Konzorcium vezetőségi tag)
 • ATROX Mérnöki Kft.
 • Hauser Kereskedelmi Kft.

Munkaszervezet neve: Összefogás Bicskéért Egyesület