A Bicskei CLLD Program

A program tartalmának rövid bemutatása:

Célok:

  • a lokális közösségek megerősítése, a lokális identitás elmélyítése
  • küzdelem az izoláció és érdektelenség ellen

Eszközök:

  • többfunkciós nyitott és zárt terek kialakítása
  • a közösségbe vonás, az új közösségek létrehozása
  • a társadalmi összetartó erő és a kreatív aktivitás-növelése
  • innovatív kulturális szolgáltatások és közösségi gazdálkodási formák kialakítása

Átfogó cél: „MIÉNK ITT A TÉR” – Közösségi kulturális szolgáltatások fejleszése Bicskén

Beavatkozások, specifikus célok:

Kulturális tér és szolgáltatás

Kulturális közösségi terek fejlesztése kulturálsi szolgáltatások kialakításával
* Új közösségi kulturális szolgáltatások nyújtására alkalmas nyitott és zárt közösségi terek kialakítása, bővítése, átépítése, felújítása, korszerűsítése és eszközfejlesztése révén.

* Közösségi hasznosítású ingatlanok kulturális funkcióinak kialakítása, megerősítése, célközönség számára elérhetővé tételüket szolgáló megújítása.

* Aktív rekreációs zöldterületek, szabadidős, rendezvény- és élményhelyszínek kialakítása és megújítása.

Kulturális aktivitás és közösségi gazdálkodás

Közösségek tematikus kulturális programjainak támogatása és a közösségi gazdálkodás fejlesztése

Az alábbiak megszervezése és lebonyolítása a meghatározott tematikus témákban:

* (kis)rendezvény, esemény, eseménysorozat (pl. klubfoglalkozás, táborozás, edzésprogram)
* szemléletformálási akció
* tájékoztató nap
* egyéb információátadási forma
* képzés és egyéb ismeret- és tudásátadási forma

Hagyomány és identitás

Helyi és nemzetiségi értékekre, örökségekre, hagyományokra épülő fejlesztések és programok megvalósítása
* Identitás- és szemléletformáló helyi akciók, rendezvények, programok, kiállítások, bemutatók szervezése és lebonyolítása
* lokális együttműködési hálózatok kialakítása
* helyi értékre, motívumra épülő egyedi produkciók kidolgozása
* helytörténeti értékek múltfeltárása különféle kutatási módszerekkel (pl. családfakutatás, levéltár, helytörténeti gyűjtemény, mélyinterjús családtörténet vizsgálat, stb.) és az eredmények közzététele
* lokális interpretáció nemzetközi jó gyakorlatának átvétele és meghonosítása
* a múlt emlékeinek digitalizálása
* helyi médiatár kialakítása és közzététele
* helytörténeti tematikus út kialakítása és túrák szervezése
* ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés

Társadalmi kohézió

Új nagyrendezvények megvalósítása, hagyománnyal rendelkező városi programok kínálatának szélesítése, integratív programsorozatok megrendezése több szervezet együttműködésével, nemzetközi és térségek közötti kulturális együttműködések kialakítása
* városi szintű új nagyrendezvények és programsorozatok megszervezése és lebonyolítása
* hagyománnyal rendelkező meglévő városi nagyrendezvények és programsorozatok időtartamának és programkínálatának bővítése, színvonalának emelése
* nemzetközi és térségek közötti együttműködések, csereprogramok, bilaterális közös események megvalósítása kulturális területen
* ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés

Kulturális tér és online közösség

Virtuális közösségi terek (online közösségek) létrehozása, fejlesztése és innovatív kulturális szolgáltatások kialakítása, bevezetése
* Online kulturális közösségek létrehozására, fenntartására és fejlesztésére irányuló tevékenységek
* kulturális terek és programok, valamint közösségi szolgáltatások online elérhetőségének javítására irányuló tevékenységek
* digitális tartalomfejlesztéssel, informatikai fejlesztéssel, webes felületek létrehozásával és továbbfejlesztésével, web 2.0 eszközök alkalmazásával
* közösségi szolgáltatást nyújtó mobil applikációk, szoftverek fejlesztése
* kulturális, helyi termékekhez vagy helyi közösségi szolgáltatásokhoz kapcsolódó tartalmú elektronikus adatbázisok fejlesztése
* kereshetőségének javítása és megosztása
* közösségi szolgáltatások foglalási rendszerének kialakítása és valós bevezetése
* számítástechnikai erőforrás-megosztási projektek kialakítása kulturális vagy közösségi szolgáltatási területen
* kulturális javak vagy közösségi szolgáltatások létrehozására irányuló társadalmi felelősségvállalási és közösségi finanszírozási projektek online tartalmainak fejlesztése
* ingyenes online képzési rendszerek tartalomfejlesztése online keretrendszerének kialakítása és továbbfejlesztése
* egyéb innovatív és virtuális kulturális szolgáltatások kialakítása és bevezetése