KÖSZÖNTŐ

Tisztelettel köszöntjük a Pannónia Szíve - Bicske Helyi Közösség Akciócsoport honlapján!

2016. május 31-én a helyi közszféra, vállalkozói és civil szféra tizenkét képviselőjéből megalakult a Pannónia Szíve - Bicske Helyi Közösség Akciócsoport (HACS).

Célunk, hogy Bicske hosszú távú közösségi és kulturális fejlesztése tudatos módon, a lehető legtöbb városi szereplő egyetértésével, közreműködésével valósuljon meg. Ennek érdekében feladatunk a „Batthyányi Kázmér Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiá”-ban megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósítását szolgáló pályáztatási rendszer kidolgozása és működtetése. A fejlesztések és a programok megvalósítására 250.000.000 Ft támogatás áll rendelkezésre, mely pályáztatás keretében kerül felhasználásra.

Ismerkedjen meg honlapunkkal és tegyünk közösen Bicske város közösségi és kulturális jövőjéért!

Pálffy Károly polgármester, a HACS elnöke

Közreműködő Szervezetek

1 %
Közszféra
1 %
CIVIL SZFÉRA
1 %
ÜZLETI SZFÉRA

CLLD Program Bicskén

12 szervezet közreműködésével 5 átfogó célterületen újul meg a bicskei közösségi és kulturális élet! Ismerje meg a programunkat!